Om oss

Vi er en av de største og eldste muslimsk trossamfunn i Kristiansand og begynte på slutten av 1980 tallet. Navnet Muslimsk Union i Agder ble adoptert i 2004. Muslimer fra mer enn 25 land er medlemmer i menigheten og antall er passer et tusen. Vi driver moskeen i tett samarbeid med trossamfunnet Alrahma Islamic Senter.

I tillegg til å legge til rette for utførelse av 5 daglige bønn, fredagsbønnen og Id bønnene utfører vi følgende:

Vigsel, stell og bønn for en avdød muslim, familie veiledning og megling, rådgivning vedrørende religiøse saker.

Vi tar imot besøk i moskeen fra skole elever og universitets studenter, vi går på besøk for å holde foredrag om islam og muslimer, vi besøker muslimske innsatte i fengsel og vi besøker og har samtaler med muslimske pasienter på sykehus.

Vi samarbeider med kommunen og politiet og er opptatt av dialog. Vi er medlem av Forum for Tro og Livssyn Kristiansand, Muslimsk Råd Agder og av Islamsk Råd Norge.